Sajt je u fazi izrade. Hvala na strpljenju

5 Februar 2022

Održana vanredna sjednica Skupštine Džudo saveza Crne Gore i usvojen je novi Statut

Vanredna sjednica Skupštine Džudo saveza Crne Gore održana je 05.02.2022 godine u hotelu Hilton u Podgorici.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine saveza Dragan Perković, a prisustvovalo je 28 delegata sa pravom glasa (od ukupno 30), kao i 3 delegata članica saveza bez prava glasa.

Takođe, sjednici su prisustvovali i predstavnici 5 klubova koji su registrovani kod nadležnog državnog organa a koji nijesu članice saveza.

Sjednici su prisustvovali VD Direktora Uprave za sport i mlade Marko Begović i savjetnik Branimir Ivanović. Jedina tačka Dnevnog reda bila je: Usvajanje Statuta koji je usaglašen sa Zakonom o sportu.

Nakon diskusije delegata, i usvojenih određenih amandmana na Skupštini je jednoglasno usvojen novi statut Džudo saveza Crne Gore.