REAGOVANJE – Džudo savez Crne Gore

JEZIK ČINJENICA

            Ministar je u svom obraćanju povodom nezakonito donešenog rješenja o brisanju Džudo saveza Crne Gore iz registra sportskih organizacija, u nedostatku argumenata, dosta konfuzno pokušao da obrazloži  protivpravnu odluku koju nije ni potpisao, već je poturio na potpis direktoru Direktorata za sport – g.dinu Milošu Laleviću.

Naime, falsifikujući činjenice i istinu zasnovanu na njima, ministar Janović prvo kaže da je odluku donio jer je Džudo savez navodno odbio da usaglasi svoj Statut sa odredbama Zakona o sportu. Tako ortodoksan pokušaj obmane javnosti demantuju dopisi Džudo saveza Crne Gore prema Ministarstvu sporta koji su uredno arhivirani a tome posjedujemo neoborive dokaze.           Svjestan sopstvenih, neistinitih tvrdnji ministar kao drugi razlog navodi da crnogorski džudisti nemaju sportske rezultate od 2012 godine, što se takođe kosi sa činjenicama. Crnogorski džudisti su trenutno najbliži olimpijskim normama, mada nijesmo sigurni da je njihov ministar sa tim upoznat.

Potom navodi da se 20 takmičara iz svih starostnih kategorija  obratilo Ministarstvu sporta sa  pritužbama na rad Džudo saveza Crne Gore, iako se niko od tih sportista predhodno nije obratio matičnom savezu. Ministre, ministre…  dobro bi bilo da ubuduće ne demantujete sami sebe jer ste Vi lično poslali dopis svim sportskim savezima u kome decidno zahtijevate  da su svi sportisti obavezni da se za svoje probleme prvo obrate matičnom savezu.

Govorimo jezikom činjenica a ne petparačkim jezikom.

Rješenjem broj UPI 01-006-33/2019 od 08.02.2019 godine Ministarstvo sporta i mladih je, u stavu prvog dispozitiva, odbilo kao neosnovan  zahtjev Džudo saveza Crne Gore za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama Zakona o sportu („Sl.list CG“, br. 44/18), iako Džudo saveza Crne Gore takav zahtjev nije podnio, već je podneskom br.1 od 11.01.2019 godine obavještenjem- zahtjevom obavjestio Ministarstvo sporta i mladih da je usaglasio Statut sa odredbama Zakona o sportu i dostavio prijedlog tog Statuta sa zahtjevom da Ministarstvo sporta izda predhodnu saglasnost u skladu sa čl.64 Zakona o sportu.

Dakle,  ne samo da je protivpravna,  a samim tim samovoljna i nasilna odluka Ministarstva sporta iz prvog stava dispozitiva rješenja, već je protivpravna i odluka iz stava dva dispozitiva, a to je  da briše iz registra sportskih organizacija Džudo savez Crne Gore. Nečuveno!

Potpuno je poznato zašto je javnopravni državni organ ranga Ministarstva sporta odlučio da prema jednom nacionalnom savezu – Džudo savezu Crne Gore i džudo sportistima, preduzme drastične i protivzakonite mjere, odnosno sankcije, koje nijesu poznate u dosadašnjoj pravnoj i sportskoj praksi. Nečuveno!

Dakle, jasno je da je ovakvo rješenje donešeno, prije svega, da onemogući savez u daljem  pravnom  djelovanju,  kako bi naplatio nezakonito  uskraćena sredstva od strane Ministarstva sporta  za 2017 i 2018 godinu, a koji su postupci u toku kod nadležno suda.

Siptomatično je da je istog dana raspisan Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2019 godini i donešeno ovo protivzakonito rješenje iako je džudo sport kategorisan od COK-a u prvu kategoriju sportova od interesa za državu Crnu Goru. Može li Džudo savez Crne Gore da učesvuje na tom konkursu, nakon ovako skandaloznog rješenja? Kome je to u interesu?!

G.dine ministre Janoviću da li Vam je u interesu da ne poštujete presudu Upravnog suda Crne Gore Ubr.3472/18 od 03.10.2018 godine, ili je po Vašoj ocijeni bolje da nastavite sa obmanjivanjem javnosti i sebe? Da li ste Vi progledali kroz prste Upravnom sudu Crne Gore? Da li ste progledali kroz prste i Džudo savezu Crne Gore, čiji je rad Upravni sud decidno ocijenio ispravnim i tačnim, na šta smo Vas i upozoravali.

Ministre, ministre … Da li ste možda željeli da svoje prste umješate i u stručni rad Nacionalnog trenera? Ministre, ministre… u selektovanje nacionalnog tima? Ministre, ministre… možda je i tom grmu zec?

Po riječima nacionalnog trenera Rajka Mrvaljevića nezamisliva je ideja ministra da COK obavlja ulogu selektora, odnosno selektuje i prjavljuje takmičare za sastav reprezentacije. To je svakako nemoguće,  odnosno neizvodljivo.

Kao i predhodna presuda Upravnog suda Crne Gore, povodom Vašeg spora sa sopstvenim savezom, i ova će zasigurno biti donešena u interesu sporta, u intertesu Džudo saveza Crne Gore i njegovih takmičara jer, prepostavljamo da to znate, pravda i fer plej uvjek na kraju pobjede.

U tom kontekstu naglašavamo da ćemo sa ovim aktuelnim dešavanjma upoznati balkansku, evropski i svjetsku džudo federaciju.

Na kraju,naša dokumentacija uvjek i svakom dostupna.

Srdačan pozdrav,

Nikšić,

13.02.2019

GENERALNI SEKRETAR,

                                                                                                            Dragan Mrvaljević

2019-02-17T19:03:51+00:00Februar 17th, 2019|Vijesti|