Izjava prdsjednika Skupstine G-dina Dragana Perkovica

Poštovani,

Kao predsjednik Skupštine Džudo saveza Crne Gore i ujedno kandidat za evropski parlament, odgovorno izjavljujem da sam  dana 11.01.2019 godine,  predao Ministarstvu sporta i mladih tekst Statuta Džudo saveza Crne Gore na usaglašavanje sa novim Zakonom o sportu. Sva dokumentacija je zaprimljena od Ministarstva sporta i mladih i  takva zavedena.

Ne bih se složio sa konstatacijom ministra Janovića da dokumentacija nije priložena.

Ovim putem apelujem na nadležne da zajednički, na demokratski i transparentan način, radimo u korist džudo sporta.

2019-02-17T18:51:42+00:00Februar 17th, 2019|Vijesti|