„DŽUDO U ŠKOLAMA“

Zajednički projekt „Džudo u školama“, uspješno sprovodi Svjetska džudo federacija (IJF), Džudo savez  Crne  Gore i Ministarstvo prosvjete Crne Gore.
Uz značajnu donaciju Svjetske džudo federacije u vidu tatamija i kimona,  projekat se relizuje u periodu od 01.02.2018. do 31.01. 2019 godine u sledećim  Osnovnim školama:
–       JU Osnovna škola „Štampar Makarije“ – Podgorica,
–       JU Osnovna škola „Mahmut Adrović“ – Petnjica,
–       JU Osnovna škola „Salko Aljković“ – Pljevlja,
–       JU Osnovna škola „Braća Ribar“ – Nikšić,
–       JU Osnovna škola „Anto Đedović“ – Bar ,
–       JU Osnovna Škola „Hajro Šahmanović“ – Plav,
–       JU Osnovna škola „Savo Ilić“ – Kotor.

U cilju proširenja i promocije džudo sporta projekat je proširen i na sledeće Osnovne škole u Crnoj Gori:
–       JU Osnovna škola „Radojica Perović“ – Podgorica,
–       JU Osnovna škola  „Marko Miljanov“ – Bijelo Polje,
–       JU Osnovna škola „Dašo Pavičić“ – Herceg Novi,
–       JU Osnovna škola „Boško Strugar“ – Ulcinj,
–       JU Osnovna škola „Mahmut Lekić“ – Tuzi,
–       JU Osnovna škola „Lovćenski partizanski odred“- Cetinje,
–       JU Osnovna škola „Dušan Bojović“ – Nikšić,
–       JU Osnovna škola „Radoje Čizmović“ – Nikšić.

Ovakva vrsta projekta se po prvi put realizuje u Crnoj Gori i uključen je  veliki broj školske djece Broj djece zainteresovane za ovaj program na početku projekta iznosio je oko 500 učenika na cjelokupnom nivou. U toku realizacije istog došlo je do uvećanja od nekih 20%, pa je broj djece koja su sada uključena u projekat preko 600. Projekat „Džudo u školama“ je doveo do popularizacije ovog sporta, tako da se veliki broj djece nastavilo da trenira džudo sport u džudo klubovima.

Sav program i organizacija časa rađena je po organizacionom vodiču – brošuri Svjetske džudo federacije. Napredak u učenju i savladavanju vještina džudoa je prilično zadovoljavajući.
Koordinatori džudoa koji rade sa djecom, kao i profesori fizičkog vaspitanja, su osobe koje su stručne i odrađuju svoj posao na visokom nivou.

Može se reći da je projekat „Džudo u školama“  je zaživio, dobro je organizovan, i daje pozitivne rezultate, čemu svjedoči značajan broj uključenih džudo trenera, nastavnika fizičkog vaspitanja, koordinatora Ministarstva prosvjete, te veliko interesovanje roditelja i broj djece  uključenih u projekat, što je i njegova osnovna funkcija i  zadatak  – da kod djece ovog uzrasta razvija svijest o pozitivnom uticaju džudo sporta i sporta uopšte.

2019-02-18T21:07:20+00:00Februar 18th, 2019|Projekti|